logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: Leczenie szpitalne – programy lekowe

30-06-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

1,05 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

1,00 zł

Harmonogram postępowania:

 • Ogłoszenie postępowania – 30.06.2022 r.
 • Termin składania ofert do 14.07.2022 r.
 • Otwarcie ofert – 19.07.2022 r. godz. 900
 • Rozstrzygnięcie – 02.08.2022 r.

 

Celem postępowania jest poprawa dostępności do powyższych świadczeń na wskazanym obszarze.

Informacje dodatkowe:

w związku z koniecznością spełnienia warunków wymaganych do realizacji świadczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania, wynikających z załącznika nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 16/2022/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w brzmieniu nadanym przez zarządzenie 71/2022/DGL z dnia 1 czerwca 2022 r., Świadczeniodawca jest zobowiązany do przedstawienia m.in.:

 • pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej potwierdzającej doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerwowo – mięśniowych;
 • potwierdzenia co najmniej 3-letniego doświadczenia w leczeniu chorób nerwowo – mięśniowych:
 1. przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii – w przypadku lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii,
 2. przez  Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej – w przypadku lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej

zgłoszonych do realizacji programu w zasobach miejsca udzielania świadczeń, z uwzględnieniem dedykowanej populacji pacjentów (dzieci/ dorośli) –  łączny czas pracy równoważnik 2 etatów.

Wszystkie opinie i oświadczenia do postępowania należy złożyć w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności