logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

20-06-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.101 Leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

1,05 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.101 Leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi

1,00 zł

 

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 20.06.2022 r.
  • Termin składania ofert – do 04.07.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 06.07.2022 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 28.07.2022 r.

Informacje dodatkowe:

W związku z koniecznością spełnienia warunków wymaganych do realizacji świadczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania, wynikających z załącznika nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 16/2022/DGL w brzmieniu nadanym przez zarządzenie 71/2022/DGL z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Świadczeniodawca jest zobowiązany do przedstawienia m.in.:

  • pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii potwierdzającej wystarczające doświadczenie w leczeniu zaburzeń lipidowych.

Opinię należy złożyć w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności