logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: leczenie szpitalne - programy lekowe

01-03-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 1.03.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy - Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

1,00 zł

2.

Leki w programie lekowym - Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

1,00 zł

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 1.03.2022 r.
  • Termin składania ofert do 15.03.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 17.03.2022 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie – 6.04.2022 r.

Informacje dodatkowe:

w związku z koniecznością spełnienia warunków wymaganych do realizacji świadczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania, wynikających z załącznika nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 16/2022/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Świadczeniodawca jest zobowiązany m.in. do przedstawienia:

  • pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii lub Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej potwierdzającej doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrą porfirią wątrobową.

Dokument należy złożyć w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności