logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2021: Ratownictwo medyczne – przedłużenie terminu składania ofert

12-02-2021

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o przedłużeniu terminu składania ofert ogłoszonego w dniu 26.01.2021 r. postępowania nr 07-21-000080/RTM/16/1/14/03/01 poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze rejonu operacyjnego nr RO 14/03 z dnia 12.02.2021 r. na dzień 17.02.2021 r.

Przedmiotowe zastrzeżenie znajduje swoją podstawę w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858).

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowań - 26.01.2021 r.
  • Składanie ofert - 17.02.2021 r.
  • Otwarcie ofert - 19.02.2021 r., godz. 9:00.
  • Rozstrzygnięcie postępowań - 25.02.2021 r.
Wszystkie aktualności