logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2019: Rehabilitacja lecznicza

01-04-2019

W dniu 1 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym – grupa powiatów: garwoliński 1403, łosicki 1410, miński 1412, Siedlce 1464, siedlecki 1426, sokołowski 1429,węgrowski 1433.

Cena oczekiwana – 1,10 zł

Kod komórki organizacyjnej – rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym – 2300

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań – 1 kwietnia 2019 r.
  • Składanie ofert do – 15 kwietnia 2019 r.
  • Otwarcie ofert – 17 kwietnia 2019 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań – 31 maja 2019 r.

Oferty składane w postępowaniach konkursowych poprzedzających zawarcie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza powinny zawierać zakres podstawowy, a także zakres skojarzony, co wynika z konieczności wypełnienia, zarówno przez Fundusz, jak i przyszłych świadczeniodawców, obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932). Dotyczy to również oferentów, którzy w aktualnie zawartych umowach posiadają już oba zakresy będące przedmiotem postępowania.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności