logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2019: Rehabilitacja lecznicza

21-03-2019

W dniu 21 marca 2019 r. zostały ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach:

 • fizjoterapia ambulatoryjna – powiat wołomiński 1434
 • fizjoterapia ambulatoryjna – Siedlce 1464
 • fizjoterapia domowa – powiat wołomiński 1434
 • fizjoterapia domowa – grupa powiatów: garwoliński 1403,łosicki 1410,miński 1412, Siedlce 1464, siedlecki 1426, sokołowski 1429, węgrowski 1433
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym – Siedlce 1464
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym – grupa powiatów: legionowski 1408, nowodworski 1414,otwocki 1417,wołomiński 1434

Ceny oczekiwane:

 • fizjoterapia ambulatoryjna – 1,10 zł
 • fizjoterapia domowa – 1,02 zł
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym – 1,15 zł

Kody komórek organizacyjnych:

 • fizjoterapia ambulatoryjna – 1310
 • fizjoterapia domowa – 2146
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym – 2301

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań – 21.03.2019 r.
 • Składanie ofert do – 4.04.2019 r.
 • Otwarcie ofert – 8.04.2019 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań – 31.05.2019 r.

Oferty składane w postępowaniach konkursowych poprzedzających zawarcie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza powinny zawierać zakres podstawowy, a także zakres skojarzony, co wynika z konieczności wypełnienia, zarówno przez Fundusz, jak i przyszłych świadczeniodawców, obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932). Dotyczy to również oferentów, którzy w aktualnie zawartych umowach posiadają już oba zakresy będące przedmiotem postępowania.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności