logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2019: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

17-01-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17.01.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne – Programy lekowe w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

  1.  

Program Lekowy – Leczenie hipercholestrolemii rodzinnej (ICD-10 E78.01)

1,00 zł

  1.  

Leki w programie lekowym – Leczenie hipercholestrolemii rodzinnej (ICD-10 E78.01)

1,00 zł

 
Harmonogram postępowania:
  • Ogłoszenie postępowania – 17.01.2019 r.
  •  Termin składania ofert – 31.01.2019 r.
  •  Otwarcie ofert – 04.02.2019 r. godz. 9:30
  •  Rozstrzygnięcie – 21.02.2019 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności