logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2019: Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych

27-03-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla obszaru powiatu sokołowskiego, o numerach:

  • 07-19-000170/AOS/02/3/02.0000.078.02/01 - w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego – gastroskopia,
  • 07-19-000172/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 - w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego – kolonoskopia.

Podstawa prawna: art. 150  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 ze zm.).
Postępowania konkursowe w w/w zakresach w najbliższym czasie zostaną ogłoszone ponownie.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności