logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2018: Program pilotażowy POZ PLUS

19-04-2018

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w „Programie pilotażowym POZ PLUS”:

 1. postępowanie nr 07-18-000291/PPZ/18/1/18.1000.000.18/13 w zakresie PROGRAM PILOTAŻOWY POZ PLUS (L. ŚW-BIORCÓW OD 5 TYS. DO 10 TYS.)
  dla świadczeniodawców obejmujących opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń zlokalizowanym na terenie gmin: wiejskiej, miejskiej lub miejsko-wiejskiej populację o wielkości: od 5 000 do 10 000 świadczeniobiorców.
 2. postępowanie nr 07-18-000292/PPZ/18/1/18.1000.000.18/13 w zakresie PROGRAM PILOTAŻOWY POZ PLUS (L. ŚW-BIORCÓW OD 10 TYS. DO 20 TYS.)
  dla świadczeniodawców obejmujących opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń zlokalizowanym na terenie miejskim populację o wielkości: od 10 000 do 20 000 świadczeniobiorców.

(Wielkość populacji liczona według stanu na dzień 1.01.2018 r.)

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania – 18.04.2018 r.
 • Składanie ofert – 11.05.2018 r.
 • Otwarcie ofert – 16.05.2018 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 8.06.2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Do pobrania:

Materiały informacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 23/2018/DAiS PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”  

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018/DAiS PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”
 

Wszystkie aktualności