logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Konkurs ofert: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

27-09-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 27.09.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów
z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu

1,35 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów
z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu

1,00 zł

 

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 27.09.2022 r.
  • Termin składania ofert – do 11.10.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 13.10.2022 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 03.11.2022 r.

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych dostępny jest pod adresem:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/konkursy/komunikat-w-sprawie-sposobu-kontraktowania-dla-programow-lekowych,1347.html

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności