logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Konkurs ofert: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

16-02-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.02.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy - Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną

1,00 zł

2.

Leki w programie lekowym - Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną

1,00 zł

 

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 16.02.2022 r.
  • Termin składania ofert – do 04.03.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 08.03.2022 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 29.03.2022 r.

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności