logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat ws. odwołania i ponownego ogłoszenia postępowań w zakresie: HEMODIALIZOTERAPIA – Z ZAPEWNIENIEM 24 GODZINNEGO DYŻURU

24-01-2018

Komunikat w sprawie odwołania i ponownego ogłoszenia postępowań w trybie konkurs ofert na świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie  w zakresie: HEMODIALIZOTERAPIA – Z ZAPEWNIENIEM 24 GODZINNEGO DYŻURU SUBREGION OSTROŁĘCKI, SUBREGION RADOMSKI

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980 z późn. zm.) – który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 22 stycznia 2018 r. postępowania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie:

  1. HEMODIALIZOTERAPIA Z ZAPEWNIENIEM 24H DYŻURU nr postępowania 07-18-000159/SOK/11/1/11.4132.003.12/01 – 1415 Ostrołęcki, 1461 Ostrołęka
  2. HEMODIALIZOTERAPIA Z ZAPEWNIENIEM 24H DYŻURU nr postępowania 07-18-000161/SOK/11/1/11.4132.003.12/01 – 1463 Radom, 1425 Radomski

Jednocześnie w dniu 24 stycznia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 11/01 w następujących zakresach merytorycznych:

Nazwa zakresu

obszar kontraktowania

HEMODIALIZOTERAPIA Z ZAPEWNIENIEM 24H DYŻURU

1415 OSTROŁĘCKI,

1461 OSTROŁĘKA,

1411 MAKOWSKI,

1416 OSTYROWSKI,

1422 PSZASNYSKI,

1435 WYSZKOWSKI,

HEMODIALIZOTERAPIA Z ZAPEWNIENIEM 24H DYŻURU

BIAŁOBRZESKI 1401,

GRÓJECKI 1406,

KOZIENICKI 1407,

LIPSKI 1409,

PRZYSUSKI 1423,

RADOM 1463,

RADOMSKI 1425,

SZYDŁOWIECKI 1430,

ZWOLEŃSKI 1436

Cena oczekiwana 1 zł

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • Ogłoszenie postępowań – 24.01.2018 r.
  • Składanie ofert do 8.02.2018 r.
  • Otwarcie ofert – 12.02.2018 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań – 15.03.2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 

Wszystkie aktualności