logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zmian w sprawozdawczości od 1 stycznia 2015 r.

07-05-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od dnia 1 stycznia 2015 roku wprowadzone zostały nowe tytuły uprawnień dla świadczeń udzielonych osobom, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy:

  1. IAU – świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy;
  2. IBU – świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy ;
  3. BU – świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 67 ust. 4 ustawy.

 

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie dla świadczeniobiorców z uprawnieniem IAU, IBU, BU jest:

  • KB – karta pobytu, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r.  o cudzoziemcach;
  • ZPC – decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub do ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach;
  • OS – w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Działem Monitorowania Umów nr tel. 22 582 81 41.

 

Podstawa prawna:  Tabela nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2014r. poz. 1986).

 

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego OW NFZ

Wszystkie aktualności