logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie sposobu rozliczania ultrasonograficznych badań układu moczowo-płciowego

12-02-2013

MOW NFZ informuje, iż wymieniona w załączniku nr 7 do Zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, procedura o kodzie 88.759 USG układu moczowego-inne, może być rozliczana jeżeli występują wskazania do wykonania wyłącznie badań:

  • 88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
  • 88.763 USG gruczołu krokowego.

Ma to na celu uniknięcie „dorabiania” kolejnych, dodatkowych badań nie uzasadnionych wskazaniami medycznymi, jedynie w celu zakwalifikowania do wyższej grupy rozliczeniowej. W sytuacji, kiedy lekarz ocenia, iż występują wskazania zdrowotne do wykonania, oprócz wymienionych wyżej procedur o kodach: 88.752 i 88.763 także innych badań z listy podstawowej W1, rozliczona powinna być grupa W12 zgodnie z warunkiem: „konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1”.

MOW NFZ podkreśla, iż nadrzędnym kryterium postępowania i wynikającegoz tego rozliczania powinny być zasady dobrej praktyki lekarskiej, a nie sposób rozliczania.

Mirosław Jeleniewski
Zastępca dyrektora do spraw medycznych
Mazowieckiego OW NFZ

Warszawa, 12 lutego 2013 roku

 

Wszystkie aktualności