logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie rozliczania porad alergologicznych z wykonaniem naskórkowych testów płatkowych

12-02-2013

MOW NFZ informuje, że zgodnie z zapisami zarządzenia nr 71/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zwanego dalej zarządzeniem 71), „świadczenie specjalistyczne kompleksowe lub świadczenie specjalistyczne podlega rozliczeniu po podjęciu decyzji diagnostycznej i terapeutycznej wobec świadczeniobiorcy, wraz ze skompletowaniem wyników procedur diagnostycznych wymaganych w charakterystykach poszczególnych świadczeń. Nie podlegają odrębnemu rozliczeniu wizyty w poradni związane ze zlecaniem i dostarczaniem kolejnych wyników badań dodatkowych”.

Zgodnie z powyższym, zakres świadczeń obejmujący poradę wstępną, założenie testówi ich odczyty wraz z poradą podsumowującą, rozliczony powinien być jako porada W12. Jednocześnie, w przypadku kiedy wykonane NPT nie są rozstrzygające dopuszcza się rozliczenie wykonania kolejnego rozszerzonego panelu alergenów wraz z poradą lekarską jako następnej porady W12. Z uwagi na fakt, że każda z kolejnych czynności związanych wyłącznie z założeniem i odczytami testów nie spełniają kryteriów porady specjalistycznej w rozumieniu przepisów zarządzenia 71, nie znajduje uzasadnienia rozliczanie odrębnych porad W11.

Należy przy tym zaznaczyć, iż zasady nie uległy zmianie w stosunku do obowiązujących w roku poprzednim.

Mirosław Jeleniewski
Zastępca dyrektora do spraw medycznych
Mazowieckiego OW NFZ

Warszawa, 12 lutego 2013 roku

 

Wszystkie aktualności