logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

05-05-2017

W związku z ponownym ogłoszeniem postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż., na okres od 1.07.2017 r. do 30.06.2022 r., Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina wszystkim potencjalnym oferentom, że wysokość etat przeliczeniowego wynosi 19 500 pkt. / m-c (etat podstawowy 15 000 x współczynnik korygujący 1,3).

 

Ważne!

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi 30 godz. tygodniowo, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 23/2017/DSOZ z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Wszystkie aktualności