logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

03-01-2019

W dniu 2 stycznia 2019 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe dla obszaru województwa mazowieckiego w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie:

  • świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (kod zakresu 04.4701.001.02).

Podstawa prawna: art. 139 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 j.t. z poźn.zm.).

Wszystkie aktualności