logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania konkursowego

18-01-2019

W dniu 18 stycznia 2019 r. zostało unieważnione postępowanie konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie:

Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych - postępowanie nr: 07-19-000063/PSY/04/1/04.4750.021.02/01 (kod zakresu 04.4750.021.02),

Podstawa prawna: art. 150 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 j.t. z poźn.zm.).

 

Wszystkie aktualności