logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju Profilaktyczne programy zdrowotne

30-06-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. zostały unieważnione postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w zakresach:

  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI kod postępowania: 07-22-000230/PRO/10/1/10.0000.157.02/01
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ kod postępowania: 07-22-000231/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ kod postępowania: 07-22-000232/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ kod postępowania: 07-22-000233/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
  • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ kod postępowania: 07-22-000234/PRO/10/1/10.7940.158.02/01

Podstawa prawna: art. 150  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności