logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: REH

20-03-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, o numerach:

  • 07-19-000147/REH/05/1/05.1310.208.02/01, 07-19-000148/REH/05/1/05.1310.208.02/01, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna
  • 07-19-000149/REH/05/1/05.1310.209.02/01, 07-19-000150/REH/05/1/05.1310.209.02/01, w zakresie fizjoterapia domowa
  • 07-19-000151/REH/05/1/05.2300.021.02/01, 07-19-000152/REH/05/1/05.2300.021.02/01, w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

Podstawa prawna: art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510 ze zm.).
 

Wszystkie aktualności