logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowań konkursowych: Profilaktyczne Programy zdrowotne

04-07-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie informuje o unieważnieniu niżej wymienionych postępowań konkursowych w rodzaju Profilaktyczne Programy zdrowotne:

07-22-000227/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 – świadczenia w zakresie: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ – powiat Mławski

07-22-000228/PRO/10/1/10.7940.158.02/01świadczenia w zakresie: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ – powiat Pułtuski

07-22-000229/PRO/10/1/10.7940.158.02/01– świadczenia w zakresie: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ – powiat Żuromiński

 

Podstawa prawna:

Postępowania unieważniono na podstawie art. 150  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.).

 

Wszystkie aktualności