logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: leczenie szpitalne - programy lekowe

03-02-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 03.02.2022 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

1)    zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM

w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM,

  • kod postępowania: 07-22-000033/SZP/03/5/03.0000.425.02/01;

2)    zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AMIFAMPRYDYNĄ PACJENTÓW Z ZESPOŁEM MIASTENICZNYM LAMBERTA-EATONA

w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE AMIFAMPRYDYNĄ PACJENTÓW Z ZESPOŁEM MIASTENICZNYM LAMBERTA-EATONA,

  • kod postępowania: 07-22-000034/SZP/03/5/03.0000.421.02/01;

3)    zakres podstawowy: LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY 

w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY

  • kod postępowania: 07-22-000035/SZP/03/5/03.0000.424.02/01;

4)    zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK

w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK,

  • kod postępowania: 07-22-000036/SZP/03/5/03.0000.426.02/01;

5)    zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA CIĘŻKĄ ANEMIĘ APLASTYCZNĄ

w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA CIĘŻKĄ ANEMIĘ APLASTYCZNĄ,

  • kod postępowania: 07-22-000037/SZP/03/5/03.0000.427.02/01;

6)    zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM,

w tym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM,

  • kod postępowania: 07-22-000038/SZP/03/5/03.0000.379.02/01.

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności