logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o odwołaniu postępowania konkursowego

29-03-2019

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2018.1897), który stanowi, że „ogłoszenie o postepowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…), informuje o odwołaniu postępowania konkursowego nr 07-19-000174/REH/05/1/05.2300.022.02/01 w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym.

Postępowanie konkursowe w ww. zakresie zostanie ogłoszone ponownie w dniu 1 kwietnia br.
 

Wszystkie aktualności