logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dot. rozliczenia świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia

19-02-2015

W związku z wątpliwościami  dotyczącymi rozliczania umów w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia w części dotyczącej świadczeń rozliczanych stawką degresywną proszę o przyjęcie poniższych informacji.

 

W celu prawidłowego rozliczenia w/w świadczeń w komunikacie SWIAD w atrybucie taryfa elementu nfz:dane-poz-rozl należy przekazać odpowiednią wartość wyliczoną zgodnie z wytycznymi opisanymi w odniesieniu do leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii poprzez uwzględnienie w wyliczonej taryfie degresji wartości punktowej świadczeń zgodnie  z zarządzeniem Prezesa NFZ tj. trzy pierwsze osobodni są punktowane wyżej, każdy czwarty i następny osobodzień udzielania świadczeń punktowany mniej.

 

Zasada rozliczania „taryfy dynamicznej” polega na wprowadzeniu następujących informacji po stronie świadczeniodawcy: w polu krotność wartością oczekiwaną jest 1, w polu krotność faktyczna wartością oczekiwaną jest 1, pole taryfa winno zawierać wartość wynikającą z liczby osobodni wymnożonej przez odpowiednią liczbę punktów, zgodną z kolejnym dniem pobytu pacjenta w oddziale, przy założeniu że dzień pierwszy  i ostatni liczony jest jako 1 wg stawki dnia pierwszego.

 

Opis algorytmu taryfikacji hospitalizacji związanych z chemioterapią

Produkty o kodach:

  • 5.08.05.0000171  hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie
  • 5.08.05.0000174  hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci/zakwaterowanie
  • 5.08.05.0000170  hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/zakwaterowanie

Długość trwania hospitalizacji wyrażona w dniach zgodnie ze schematem OB.

Przykład:

  • dla dnia przyjęcia 1.10.2015 i dnia wypisu 10.10.2015 długość hospitalizacji wynosić będzie 9 dni
  • dla dnia przyjęcia 1.10.2015 i dnia wypisu 2.10.2015 długość hospitalizacji wynosić będzie 1 dzień

 

 

Tabela 1.

Produkt

Liczba dni trwania hospitalizacji - początek przedziału

Liczba dni trwania hospitalizacji - koniec przedziału

Liczba punktów za dzień

5.08.05.0000170

1

3

12

5.08.05.0000170

4

...n

11

5.08.05.0000171

1

3

10

5.08.05.0000171

4

...n

9

5.08.05.0000174

1

3

16

5.08.05.0000174

4

...n

15

Dla każdego dnia hospitalizacji należy wyznaczyć odpowiednią liczbę punktów, którą należy rozliczyć.

Zsumowane liczby punktów wyznaczone dla każdego dnia hospitalizacji stanowią wartość oczekiwaną taryfy jaką winien przekazać świadczeniodawca w pozycji rozliczeniowej.

 

Przykład:

Dla produktu 5.08.05.0000170 wykazanego do rozliczenia w ramach hospitalizacji trwającej 7 dni, taryfa powinna mieć wartość:

 

Dzień

1

2

3

4

5

6

7

Liczba punktów

12

12

12

11

11

11

11

Wartość taryfy

80

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Działem Monitorowania Umów MOW NFZ: nr tel. (22) 2797618, e-mail:

 

                                                      

Michał  Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego OW NFZ

 

Wszystkie aktualności