logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat do podmiotów leczniczych realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne

15-03-2019

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z póżn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o możliwości udostepnienia danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP – grupy S).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od dnia 14 marca 2019 roku.

Wszystkie aktualności