logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2013 roku – ugody pozasądowe

12-02-2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie informuje świadczeniodawców, którzy w dniu 10 lutego 2014 roku otrzymali w portalu SZOI propozycje ugód pozasądowych oraz porozumień do umów obowiązujących w 2013 roku (komunikat numer 612000), że w dniach 12 i 13 lutego 2014 r. świadczeniodawcy mogą podpisać ugody pozasądowe i porozumienia bezpośrednio w siedzibie Mazowieckiego OW NFZ w Warszawie. Pracownicy Oddziału Funduszu oczekują na Państwa w Kancelarii Oddziału Funduszu (stanowisko numer 4) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ponadto Mazowiecki OW NFZ prosi świadczeniodawców, którzy otrzymali w portalu SZOI protokoły oraz aneksy rozliczeniowe i nie dostarczyli do Oddziału Funduszu podpisanych dokumentów o złożenie w Oddziale Funduszu podpisanych protokołów i aneksów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2014 r.

Mazowiecki OW NFZ przypomina, że ostateczny termin podpisania aneksów rozliczających świadczenia ponadlimitowe z 2013 roku upływa w dniu 14 lutego 2014 roku (§27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484)).

Kontakt: tel. (022) 582-83-24, 582-83-25,

Jacek Roleder
Pełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ

Wszystkie aktualności