logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia świadczeń ponadlimitowych wykonanych w 2013 r. – protokoły wysłane 7.02.14

10-02-2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 7 lutego 2014 roku Oddział Funduszu przekazał świadczeniodawcom w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji SZOI (numer komunikatu: 610914, 610919, 611013, 611072, 611116) protokoły rozliczające świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku. Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy otrzymali komunikat numer 610914, 610919, 611013, 611072, 611116 o dostarczenie do Oddziału Funduszu podpisanych protokołów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2014 roku.

Jednocześnie Oddział Funduszu uprzejmie przypomina, że szczegółowe informacje w sprawie rozliczenia świadczeń ponadlimitowych przekazane zostały wszystkim świadczeniodawcom w dniu 8 stycznia 2014 roku w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Oddziału pod adresem oraz w komunikacie numer 609622, który zamieszczony został w portalu SZOI w dniu 4 lutego 2014 roku.

Ponadto Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców, którzy mają błędy w sprawozdawczości świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2013 roku o podjęcie działań mających na celu ich wyeliminowanie. Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej objętych błędami udostępniony jest w portalu internetowym system zarządzania obiegiem informacji (SZOI) w zakładce wykaz produktów z problemami (menu: Umowy -> Lista umów -> przy konkretnej umowie w operacjach: bieżące rozliczenie -> wykaz pozycji z problemami). Uwaga dotyczy tylko tych świadczeń opieki zdrowotnej, które w portalu SZOI oznaczone są problemami o wadze „błąd”.

Kontakt:

  1. w sprawie protokołów rozliczających świadczenia ponadlimitowe wykonane w 2013 roku – tel. (022) 582-83-24, 582-83-25,
  2. w sprawie rozliczenia umów – tel.: (22) 582 81 26 lub (22) 279 76 22, mail:

Jacek Roleder
Pełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ

Wszystkie aktualności