logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie konieczności rejestrowania gabinetów

04-09-2012

Uprzejmie informujemy, że podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest, zgłaszać zmiany do rejestru gabinetów diagnostyczno-zabiegowych (kod komórki 9450), jeżeli wykonuje procedury zabiegowe.

Jest to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2012.594) oraz z art. 100 ust. 1 pkt 6 ustawy dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późń. zm.) :

„Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust.1, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej „rejestrem”, zawierający następujące dane: […]; 6) nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;”

Mirosław Jeleniewski
p.o. Dyrektora MOW NFZ

Warszawa, 04 września 2012 roku

 

Wszystkie aktualności