logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

29-03-2019

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z  27 sierpnia 2004 r.1 (art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25), zwanej dalej „ustawą”, oraz w związku z utrudnioną dostępnością do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w stanach nagłych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, powyższe świadczenie może zostać udzielone małoletnim świadczeniobiorcom w oddziałach ogólnopsychiatrycznych.

Finansowanie świadczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży udzielonego w oddziale ogólnopsychiatrycznym następuje na zasadach przewidzianych dla tego typu świadczeń, tj. z uwzględnieniem współczynnika 1,06. Do słownika produktów kontraktowych został dodany stosowny produkt rozliczeniowy.

Jednocześnie NFZ podkreśla, że w przypadku ustania przyczyny przyjęcia i leczenia małoletniego świadczeniobiorcy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjętego do oddziału ogólnopsychiatrycznego, należy wdrożyć leczenie przeznaczoną dla tej grupy świadczeniobiorców.

 

Żródło: Komunikat na stronie Centrali NFZ

1Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.

 

Wszystkie aktualności