logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

04-02-2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pacjent, który w e-WUŚ ma status nieubezpieczony („czerwony kolor”), a przedłoży dokument ubezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) albo oświadczenie, którym potwierdzi posiadanie prawa do bezpłatnych świadczeń, ma trzy miesiące na wyjaśnienie i ewentualną zmianę swojego statusu u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, bądź NFZ. 
 
Jeśli pacjent udokumentuje swój status ubezpieczenia we wskazanym powyżej okresie deklaracja wyboru zachowuje ważność, a pacjent nie musi składać jej ponownie. 
Deklaracja taka jest finansowana przez NFZ.
 
 
Podstawa prawna:
§ 9 ust. 2a lub 2b zarządzenia nr 86/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, z późn. zm.
 
 
Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 
Wszystkie aktualności