logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

18-02-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) dostępnej pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/, została uruchomiona możliwość prowadzenia list oczekujących na kolejne świadczenia określone w załączniku nr 12 pkt I i IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.).

 

 

Świadczenia sprawozdawane w aplikacji AP-KOLCE (od kwietnia 2015 r.)

50009 ABLACJA WIDEOTORAKOSKOPOWA
50010 OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 r.ż.
50011 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >17 r.ż.
50012 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >1 r.ż. i <18 r.ż.
50013 WSZCZEPIENIE ZASTAWEK SERCA
50014 KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE <18 r.ż.
60002 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
60003 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
60004 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
60005 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986) listy oczekujących na świadczenia wskazane w ww. załączniku nr 12 pkt I i IV świadczeniodawcy mają obowiązek prowadzić  w aplikacji od 1 kwietnia 2015 r. Do końca marca 2015 r. listy oczekujących na te świadczenia powinny być przez świadczeniodawców założone i uzupełnione informacjami     o osobach oczekujących według stanu na 31 marca 2015 r.

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności