logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

30-07-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego lipiec 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 lipca 2019 r. nie będzie realizowany program lekowy o kodzie 90111 - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu.

Zostały zmienione lub uzupełnione nazwy programów (aktualne brzmienie):

  • 90068 - leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego;
  • 90065 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową;
  • 90121 - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Link do komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Centrali NFZ z dnia 25 lipca 2019r.

Wszystkie aktualności