logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

26-01-2015
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub zlecenia wystawionego przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
Zlecenia wystawione poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego nie będą realizowane.
 
Podstawa prawna: Art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, będącej pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie o refundacji.
 
Wszystkie aktualności