logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców

12-08-2014
W związku z aktualizacją Systemu Informatycznego KS SIKCH do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (wymóg zaznaczenia strony podczas potwierdzania, na którą przysługuje zaopatrzenie) oraz pojawiającymi się błędami (brak realizacji) w raportach statystycznych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej z zakresu ZPO. 
 
W raporcie statystycznym (zpx) prosimy, aby potwierdzone przez NFZ podwójne zaopatrzenie wykazywane było w oddzielnych pozycjach z zaznaczeniem strony (lewa, prawa), na którą zostało wydane, także w przypadku, gdy dotyczy dwóch takich samych wyrobów medycznych z takim samym kodem zaopatrzenia. 
 
 
Przykład:
 
Potwierdzono na jednym zleceniu dwa aparaty słuchowe w kodzie P.084.00. 
 
Prawidłowo sprawozdane zlecenie w raporcie statystycznym: 
P.084.00 – 1 szt., zaopatrzenie lewostronne, 
P.084.00 – 1 szt., zaopatrzenie prawostronne,
czyli potwierdzone zaopatrzenie obustronne wykazane w dwóch rekordach (pozycjach).
 
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonu:
 
022 582-81-32, 
022 279-76-06, 
022 279-76-07, 
022 279-76-04, 
 
oraz w każdej delegaturze MOW NFZ.
 
 
Alicja Uszyńska-Osowska
Pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
 
 
Warszawa, 12 sierpnia 2014 roku 
 
 
Wszystkie aktualności