logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

11-12-2014

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 11 grudnia 2014 roku udostępnia możliwość wzięcia udziału w pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), znajdującej się pod adresem: https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/.

Do pilotażu może przystąpić dowolny świadczeniodawca, który posiada umowę z NFZ na jeden lub wszystkie z podanych rodzajów świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub leczenie szpitalne (SZP).

W ramach pilotażu możliwe będzie testowe wystawienie karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w następujących trybach:

  1. w podstawowej opiece zdrowotnej
  2. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
  3. w szpitalu
  4. w szpitalu - leczenie onkologiczne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Świadczeniodawca posiadający podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w jednym z ww. rodzajów świadczeń, w celu przystąpienia do pilotażu powinien posiadać konto dostępowe w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy danego OW NFZ, w którym rozlicza świadczenia. Następnie po zalogowaniu do Portalu powinien dodać wyznaczonego operatora do listy operatorów, którzy mają mieć dostęp do rejestracji i wydawania kart w systemie Obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Szczegółowa instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu DiLO znajduje się w załączniku do komunikatu.

Szczegółowa instrukcja postępowania związana z wydaniem karty ww. trybach znajduje się w załącznikach do komunikatu.

Dodatkowo informujemy, że w sprawach technicznych związanych z pilotażem można kontaktować się z osobami wyznaczonymi przez Dyrektorów OW NFZ, których dane dostępne są na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich.

Lista załączników:

Ogólna instrukcja użytkownika DiLO

Instrukcja wydawania karty w POZ

Instrukcja wydawania karty w AOS

Instrukcja wydawania karty w SZP

Instrukcja wydawania karty w SZP – leczenie przed 2015 r.


 

Osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne w OW NFZ
oddział numer telefonu adres e-mail
Dolnośląski OW (71) 797 94 26
  (71) 797 94 00
Kujawsko-Pomorski OW (52) 325 29 73
Lubelski OW (81) 531 05 87
  (81) 531 06 65
Lubuski OW (68) 328 77 29
  (68) 328 76 30
Łódzki OW (42) 275 49 44

  (42) 275 49 66
  (42) 275 49 83
  (42) 275 49 88
  (42) 275 49 89  
Małopolski OW (12) 298 84 20
  (12) 298 84 20

  (12) 298 84 20
Mazowiecki OW (22) 279 76 64
Opolski OW (77) 402 01 30
 

(77) 402 01 78

0 605 652 199

Podkarpacki OW (17) 860 41 05
  (17) 860 41 24
Podlaski OW (85) 745 95 46
  (85) 745 95 46
Pomorski OW (58) 751 25 63
  (58) 751 25 73
Śląski OW (32) 735 17 34
  (32) 735 17 34
  (32) 735 17 34
  (32) 735 17 34
  (32) 735 17 34
  (32) 735 17 34
Świętokrzyski OW (41) 364 61 08
  (41) 364 61 08
Warmińsko-Mazurski OW (89) 678 74 23
Wielkopolski OW (61) 850 61 57
Zachodniopomorski OW (91) 425 11 44
  (91) 425 10 57

 

 

Wszystkie aktualności