logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

11-05-2022

W ślad za komunikatem Centrali NFZ z dnia 06.05.2022 informujemy, że od maja 2022 roku, w związku z aktualizacją obwieszczenia Ministra Zdrowia dokonuje się zmian w słowniku świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML w zakresie list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych Na czym polegają zmiany:

1) zmieniono nazwę programów lekowych o kodach:  

  • 90057 - Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego na: Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego;
  • 90058 - Leczenie raka wątrobowokomórkowego na: Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego;
  • 90062 - Leczenie raka nerki na: Leczenie pacjentów z rakiem nerki;
  • 90092 - Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej na: Leczenie chorych z ciężką postacią astmy;
  • 90149 - Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe na: Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki Bkomórkowe;

2) usunięto program lekowy wraz z kodem:

  • 90172 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy.

 

 

Wszystkie aktualności