logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

27-01-2020

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od stycznia 2020 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 stycznia 2020 roku w słowniku świadczeń:

 1. ZMIENIONO nazwy programów lekowych o kodach:
 • 90063 leczenie chorych na chłoniaki złośliwe,
 • 90102 – leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego;
 1. SKREŚLONO programy lekowe o kodach:
 • 90091 leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem,
 • 90147 leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję,
 • 90161 – przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem;
 1. DODANO programy lekowe, którym przypisano kody:
 • 90162 – profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV,
 • 90163 – leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej.

 

Do pobrania:

Aktualny słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o harmonogramach przyjęć/listach oczekujących

Wszystkie aktualności