logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

27-09-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Od 1 września 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w słowniku:

  • nie będzie realizowany program lekowy o kodzie 90097 - Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie;
  • zmieniono nazwę programu lekowego o kodzie 90100. Aktualne brzmienie programu - Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi;
  • dodano nowe programy lokowe:
  • 90159 - Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa;
  • 90160 – Leczenie choroby Fabry’ego;
  • 90161– Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem.

Komunikat  na stronie internetowej Centrali NFZ z dnia 24 września 2019 r.

Wszystkie aktualności