logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

31-08-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 września 2019 r. nowe listy oczekujących, będą częścią harmonogramów przyjęć, których dane wpisywane są przez świadczeniodawców w czasie rzeczywistym w aplikacji AP-KOLCE. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń wymienionych w poniższej tabeli powinni wprowadzić  do aplikacji dane osób oczekujących na te świadczenia do dnia 1 września 2019 r. (według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.)1.

Kod

Nazwa

20005

REZONANS MAGNETYCZNY

20006

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

20015

GASTROSKOPIA

20016

KOLONOSKOPIA

30003

ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)

30005

OPERACJE JASKRY

30006

OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ

30007

OPERACJE PLASTYCZNE OKA

40008

WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA

40009

WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO

50003

POMOSTY DO REWASKULARYZACJI SERCA

81004

ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)

82001

WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)

90053

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

90126

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)

90127

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ

71001

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

71002

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

71003

REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA

71004

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

71005

KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA

 

WAŻNE!!!

Listy oczekujących na świadczenia:

 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) [14.73; 14.74];
 • wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka [20.96, 20.97, 20.98];
 • wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu [20.9941] albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego [20.9942];
 • rezonans magnetyczny;
 • tomografia komputerowa;
 • leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową;
 • leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD);
 • leczenie stwardnienia rozsianego.

do dnia 1 września 2019 r. są prowadzone na zasadach dotychczasowych, a zakres danych przekazywany do MOW NFZ określa § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207).

 


[1] Części II pkt 3, 4, 7-15 oraz w częściach III, IV pkt 1-5, oraz w części V Załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207).

Wszystkie aktualności