logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne ws. zabezpieczenia transportu medycznego

28-02-2020

Komunikat dla świadczeniodawców

realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w sprawie zabezpieczenia transportu medycznego na terenie województwa mazowieckiego
 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie uprzejmie informuje, że zawarł ze Świadczeniodawcami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie – świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego, obowiązujące od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.

Wykaz Świadczeniodawców realizujących świadczenia transportu medycznego

Transport medyczny realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz.401) oraz Zarządzeniem Nr 157/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zespół transportu medycznego całodobowo udziela świadczeń świadczeniobiorcom. Świadczenie to udzielane jest świadczeniobiorcy w przypadku konieczności transportu sanitarnego między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

  1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
  2. niewydolność układu krążenia;
  3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
  4. inne (np. drgawki).

Świadczenie powyższe obejmuje transport w przypadku konieczności :

  1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
  2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Zlecenie transportu medycznego przez podmiot leczniczy (szpital) realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, następuje na podstawie zlecenia.

Karta pracy Zespołu Transportu Medycznego
 

Wszystkie aktualności