logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla realizatorów RDTL Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

30-03-2022

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostaje wprowadzony  elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Świadczeniodawcy udzielający  świadczeń w zakresie RDTL będą zobowiązani do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD) – aplikacji portalowej, z wykorzystaniem  której będą procedowane dokumenty dotyczące RDTL:

  • Wniosek świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o  zastosowanie leku w ramach RDTL,
  • Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w sprawie zastosowania u  świadczeniobiorcy leku w ramach RDTL,
  • Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL.

W Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedowania dokumentów w aplikacji CBWiD.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

 

Wszystkie aktualności