logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla aptek ws. nowego wzoru formularza zgłoszeniowego do przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2

14-02-2022

Komunikat dla aptek

w sprawie nowego wzoru formularza zgłoszeniowego

do przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2

 

W nawiązaniu do Ogłoszenia Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zaproszenia podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przesyła w załączeniu nowy wzór formularza zgłoszeniowego dla aptek, które chcą zgłosić swoją chęć do przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej. Niniejszy formularz został rozszerzony o harmonogram pracy apteki w zakresie wykonywania testów antygenowych.

W przypadku zmiany wcześniej ustalonego harmonogramu apteka niezwłocznie powinna poinformować OW o zmianie harmonogramu wraz z przedstawieniem nowej wersji harmonogramu. Zmiana harmonogramu nie może odbywać się częściej niż raz w tygodniu.

Ponadto MOW NFZ przypomina, że wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien być załączony do  oświadczenia, które należy wypełnić, podpisać podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem ePUAP przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu oraz przesłać na skrzynkę ePUAP Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.

Na podstawie podpisanego i przesłanego na skrzynkę ePUAP oddziału oświadczenia i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, apteka zostanie umieszczona na wykazie prowadzonym przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ oraz dopisana do Systemu SDS, co umożliwi Państwu zamówienie  testów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Telefon do Wydziału Gospodarki Lekami w sprawie testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach: 22 279-76-24, 22 279-76-43, 22 279-76-23

Wszystkie aktualności