logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat AOTMiT o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeńgwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

16-02-2022

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu.

Szczegóły komunikatu

Podstawa prawna:

  • Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniachopieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn.zm.).
  • Plan Taryfikacji na rok 2022
Wszystkie aktualności