logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Efektywne działanie przez mapowanie

21-05-2015
„Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych” to nowy projekt resortu zdrowia. Zakłada on poprawę jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych. Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą wspierały decyzje zarządcze dotyczące grup chorób kardiologicznych i onkologicznych. 
 
W ramach projektu będą realizowane następujące działania: 
 
  • warsztaty z zakresu opracowania modeli prognostycznych z udziałem ekspertów, w celu weryfikacji przyjętej metodologii prognozowania chorobowości oraz kontraktowania usług medycznych i planowania inwestycyjnego;
  • szkolenia dla kadry zarządzającej i przedstawicieli dysponentów środków publicznych w zakresie wykorzystania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych chorób onkologicznych i kardiologicznych w zarządzaniu w ochronie zdrowia.
 
 
Wszystkie aktualności