logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Dodatkowe 43 mln zł dla szpitali w województwie mazowieckim

10-09-2019

O 43 mln zł wzrośnie dodatkowo kwota ryczałtu w 2019 roku przeznaczona na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej przez mazowieckie szpitale. O sposobie podziału dodatkowych środków, pochodzących z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia ich przedstawiciele dowiedzieli się w trakcie spotkania w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyli w nim m.in. Waldemar Kraska, Pełnomocnik Rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Filip Nowak, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczącym podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku:
 

Transza I II III
Wejście w życie 1 kwietnia 2019 r. 1 lipca 2019 r. 1 października 2019 r.
Opis Wzrost wyceny świadczeń z zakresu chirurgii oraz chorób wewnętrznych Wzrost wyceny wszystkich świadczeń w ramach ryczałtu o 3% Wzrost wyceny świadczeń: o 4 proc. dla szpitali I stopnia; o 3 proc. dla szpitali II stopnia
Skutki dla szpitali I oraz II stopnia 458,7 mln zł 343,8 mln zł


Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na szpitale w województwie mazowieckim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 37 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 7 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 43 mln zł.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Należy podkreślić, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do  poprawy sytuacji w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się  nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Komunikat na stronach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Wszystkie aktualności