logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

10.08.2019 r. - koniec terminu składania wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu oprogramowania

05-08-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z treścią Zarządzenia Nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, przypomina, że termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania upływa z dniem 10 sierpnia 2019 r.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej MOW NFZ w części zawierającej Aktualności dla Świadczeniodawców pod tytułem „Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu oprogramowania”.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 do dnia 10 sierpnia 2019 roku (liczy się data wpływu wniosku do Oddziału).
 

Wszystkie aktualności