logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotaż. w zakresie usług farmaceuty

02-05-2024

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne w rozumieniu obowiązujących przepisów, spełniające wymagania określone rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662) i zarządzeniu nr 48/2024/DGL Prezesa Funduszu z dnia 30 kwietnia 2024 r w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, ze zm.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego powinien być sporządzony i podpisany w formie elektronicznej oraz przekazany za pomocą funkcji "Komunikaty" w SZOI lub "Wiadomości" w Portalu Świadczeniodawcy.

Prosimy podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o zawarcie umowy o postępowanie zgodne z instrukcją.

* W przypadku braku możliwości podpisania wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Oddziału Funduszu.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

lub siedziby delegatury terenowej, właściwej ze względu na siedzibę apteki i miejsce zawarcia umowy na realizację recept:

 • Delegatura w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów,
 • Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka,
 • Delegatura w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock,
 • Delegatura w Radomiu, ul. Piastowska 4, 26-617 Radom,
 • Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce,

UWAGI:

 • wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego,
 • wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu,
 • dla każdej prowadzonej apteki należy złożyć osobny wniosek,
 • nie jest wymagane użycie aplikacji ofertowej,
 • oddział Funduszu zawiera umowę na podstawie prawidłowego wniosku z załącznikami,
 • umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony, na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146),
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o zawarcie umowy w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego,

Oświadczenia,

Oświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki,

Wniosek w sprawie numeru konta bankowego,

Instrukcja KS Katowice,

Instrukcja skrócona KS Gliwice,

Instrukcja pełna KS Gliwice,

Klauzula informacyjna,

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami oddziału wojewódzkiego/Wydziału Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia, tel.: 22 279 76 83; 22 279 78 17; 22 279 76 43..

 

Dyrektor

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Katarzyna Słodka

 

 

Wszystkie aktualności