logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – zmiany do umowy w zakresie asortymentu

11-06-2015

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie nazw handlowych wyrobów medycznych zgłaszanych do Załącznika nr 1 Harmonogram-zasoby do umowy  w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, co następuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) istnieje obowiązek dokonywania zgłoszenia wyrobu medycznego bądź powiadomienia o takim wyrobie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przed wprowadzeniem go do obrotu. Ustawa dokładnie precyzuje co winno znaleźć się w takim zgłoszeniu. Jednym z takich elementów jest podanie we wniosku nazwy handlowej wyrobu medycznego.

Biorąc powyższe pod uwagę Mazowiecki OW NFZ przypomina, iż zgłaszając zmiany do umowy w zakresie asortymentu należy wskazywać we wnioskach wyłącznie nazwy handlowe wyrobów medycznych, pod którymi zostały one zarejestrowane w ww. Urzędzie.

Ponadto Mazowiecki OW NFZ zobowiązuje wszystkich świadczeniodawców do dokonania ponownej weryfikacji wcześniej zgłoszonych do umowy wyrobów medycznych pod względem poprawności nazw handlowych tych wyrobów, modeli oraz zgłoszenia ewentualnych zmian w załączniku nr 1 do umowy: harmonogram-zasoby.

Wszystkie aktualności