logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat do lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w sprawie upływu w dniu 31 grudnia 2017 roku terminu dostarczenia...

01-12-2017

Komunikat do lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów

w sprawie upływu w dniu 31 grudnia 2017 roku terminu dostarczenia do MOW NFZ wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept

w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do ich wystawiania

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie informuje, że  w związku z Zarządzeniem nr 44/2017/DGL z dnia 29 czerwca 2017 roku. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty został przedłużony termin składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej o 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy (ostateczny termin upływa dnia 31 grudnia 2017 roku).

W związku z powyższym osoby uprawnione, które po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych nadal chcą wystawiać recepty refundowane ale nie dopełniły obowiązku aktualizacji danych i złożenia ww. wniosku zaleca się przekazanie do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem Systemu Numerowanych Recept Lekarskich - Portalu Personelu  następujących wniosków:

 • Wniosku o aktualizację danych osobowych – wniosek w wersji elektronicznej osoba uprawniona generuje i przekazuje  za pośrednictwem Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (w zakładkach:  „Współpraca z NFZ-Uprawnienia do recept” oraz „Wnioski-Pozostałe wnioski”) -  aktualizacja jest konieczna aby móc pobrać plik PDF z drukami recept.

Wniosek o aktualizacje danych należy również wygenerować i przekazać do Oddziału w sytuacji, gdy zmianie uległy dotychczas zdeklarowane do Funduszu miejsca wystawiania recept. Instrukcja wypełnienia wniosku o aktualizacje danych

 • Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej – wniosek generowany w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich (w zakładkach:  „Współpraca z NFZ-Uprawnienia do recept”) należy przekazać do Oddziału  w wersji elektronicznej oraz papierowej do dnia 31 grudnia 2017 roku. . W sytuacji nieprzekazania do Oddziału do 31 grudnia 2017 roku wydrukowanego i podpisanego wniosku, uprawnienia do pobierania numerów recept z Systemu Numerowania Recept Lekarskich zostaną automatycznie odebrane z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ jednocześnie informuje, że dotychczas pobrane druki recept nadal zachowują swą ważność.

Miejsce składania dokumentów w postaci papierowej:

 • Mazowiecki OW NFZ: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 279 76 24
 • Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel.23 680 84 22
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 753 90 00
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18 c, 09-402 Płock, tel. 24 352 90 00
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4, 26-617 Radom, tel. 48 670 96 08
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 25 785 12 00
Wszystkie aktualności