logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców

12.01.2018
dotyczący postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie szpitalne - Programy lekowe onkologiczne i Leczenie szpitalne - Chemioterapia

Komunikat AOTMiT

11.01.2018
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych...

Komunikat dla lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów

08.01.2018
w sprawie upływu w dniu 30 czerwca 2018 roku terminu dostarczenia do MOW NFZ wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do ich wystawiania

Komunikat dla Świadczeniodawców

05.01.2018
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Komunikat w sprawie odwołania postępowania w trybie konkursu ofert na świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane

05.01.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o...

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w trybie konkursu ofert na świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne

05.01.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o...
1    273  274  275  276  277  278  279  280  281    345